Årets julklapp i Schweden


Handelns Utredningsinstitut har helt enligt gällande tradition pekat ut den pryl som de tror kommer bli årets populäraste julklapp. Det blev den här omtalade spikmattan. Institutet konstaterade också att de, även detta helt enligt tradition, förväntar sig att julhandeln kommer slå alla rekord, trots lågkonjunkturen.
Jag vill tydligt och klart markera att jag under inga som helst omständigheter önskar mig en sån här plastmatta i julklapp. Om någon vill ge mig en spikmatta får hon eller han göra den själv. Slöjda till en. Med rejäla spik. Som Samsons.

Ett svar på ”Årets julklapp i Schweden”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.