Veckans apskaft

Sir Prakmonkey slår huvudet på spiken med sitt stenhårda inlägg i Vellingedebatten, tycker jag. Ord och inga visor. Kommentarerna är en tydlig temp i Sveriges rumpa. Passade på att gå med i Facebook-gruppen på temat. Min egen åsikt i frågan låter jag som vanligt beskrivas med hjälp av Ingen Människa är Illegal:

Jorden tillhör alla. Alla människor har rätt att röra sig fritt och bosätta sig var som helst i världen. Enligt principen “av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” har vi rätt att med omsorg och respekt ta del av jordens och samhällets resurser på lika villkor. Nätverket Ingen människa är illegal erkänner inga nationsgränser annat än som politiska konstruktioner som vi saknar både moralisk skyldighet och intresse av att acceptera och upprätthålla. En människa som är född på en plats har inte större rätt till den än någon annan.