Vad är det som blir bättre när män värderas högre än kvinnor?

De två senaste veckorna har det blivit ganska uppenbart att kvinnor och män värderas annorlunda. Sofia Hadders och jag har undersökt beslutsfattande och maktstrukturer i Örebro län och där visat att kvinnorna i stort sett alltid är färre än männen på beslutsfattande positioner. Vad det ger för resultat har LO tydligt visat i sin undesökning om arbetsmarknaden där det visar sig att kvinnor tjänar mindre än män, oftare är arbetslösa och utför en större del av arbetet hemma än män.
Jag påminner på att det är 2012.
Därför vill jag vända på frågeställningen. Vända på försvarstalet. Nu är det dags för dig som tycker att det här sättet att bygga samhälle är bra att stå upp för det. Jag vill att du förklarar vad det är som gör att det blir bättre när män tjänar mer pengar, får flest och bäst jobb, lägre försäkringspremier, bättre villkor för det mesta och allt detta med sämre betyg och lägre kunskap. Snälla få mig att förstå vad det är som är så bra med detta eftersom jag behöver hjälp med att förklara det för mina döttrar, min mamma, några fina vänner och hon som jag lever tillsammans med.
Jag behöver i och för sig förstå det själv också. För efter att ha hävdat motsatsen, dvs att ett samhälle där kvinnor och män värderas lika högt skulle vara bättre, under många år har jag mest sett att det går åt andra hållet. Att skillnaderna ökar. Jag har sett de som tar plats i det offentliga samtalet och hävdar samma sak, dvs att jämställdhet är viktigt, förlöjligas, hånas och hatas. Sett hur de försvarar sin ståndpunkt. Trots att de förminskas.
Så jag vill vända på frågan. Jag känner många av er. Ni fattar politiska beslut. Ni rekryterar. Ni sitter på besluten. Snälla svara på min enkla fråga eller sprid den vidare:
Vad är det som blir bättre när män värderas högre än kvinnor?
Det måste ju vara bättre, eftersom politiker oavsett parti, fortsätter bygga samhället på den grunden. Eftersom företrädare för fack och arbetsgivare bygger på samma grund. Eftersom företagsledare, aktieägare, rektorer, lärare och andra också gör det. Jag vill därför inte ha ett copy/paste-svar från något program eller policy. Jag vill ha personliga, ärliga och genomtänkta svar. Som kommer från magen, hjärtat och hjärnan. Hos dig som är med och bygger samhället.

En fråga som handlar om att man fattar beslut

Idag har jag följt en lokal nyhet lite extra. Eftersom jag varit en del av den.

Tillsammans med Sofia Hadders fick jag vid årsskiftet ett fint uppdrag. Att kartlägga och analysera maktstrukturer i Örebro län. Att titta hur kvinnor och män delar på beslutsfattande positioner. Eller inte delar, beroende på hur vi väljer att tolka siffrorna.
Vi har tittat på ledamöter i styrelser, fulllmäktige, nämnder och andra beslutsfattande grupper. Vi har granskat ordförandeposter och exekutiva chefspositioner. I privat näringsliv, offentlig och ideell sektor.
Idag presenterade jag rapporten i samband med ett seminarium arrangerat av Länsstyrelsen i Örebro län. Intresset var stort bland de lokala nyhetsredaktionerna och jag hoppas att det vi berättade under eftermiddagen och rapporten kommer delas och spridas av flera.
Vi delar inte jämnt på makten. Trots att Örebro läns befolkning till 50,3 procent består av kvinnor och flickor så är det fortfarande vi män och pojkar som är flest i beslutsfattandet. På alla tre nivåer vi undersökt. I stort sett i alla samhällssektorer vi tittat på.
Det. Är. Inte. Okej.
Det måste vi prata om. Försöka förstå. För att kunna se till att det slutar vara så. Det handlar om öppenhet, transparens och en vilja att faktiskt lyssna lika mycket på både män och kvinnor. Forskning visar att det höjer kvalitet och leder till mer hållbara beslut. Det finns inget negativt med en jämn fördelning. Punkt. Så varför är det vi som redovisar sådana här siffror som på något sätt försvarar att det behövs en jämn fördelning?
Det har jag fått nog av. Det börjar bli dags för de som vill försvara ett samhällsbygge som bygger på att vi män dominerar beslutsfattandet att förklara varför det skulle skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling.
Jag kommer börja ställa de frågorna nu. Istället. Så kan ett uppdrag sluta. Med inspiration och kunskap. Tack för det Länsstyrelsen i Örebro län och Kerstin Lillje.
Ta del av följande om du har lust:
1. Man fattar beslut – Sofia Hadders och Fredrik Welander (rapporten)
Man fattar beslut – presentation från seminarium 15 maj
2. Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken – Gunnel Forsberg och Gerd Lindgren
3. Kön, makt och statistik, SOU 2007:108
Jämställdhet handlar väldigt mycket om kunskap. Skaffa mer. Ställ krav på din omgivning att skaffa kunskap. Det behövs mer resurser till forskning om jämställdhet. Kunskap är viktigare än allmänt tyckande om kvinnor och män. Om vi vill lära oss något och gå framåt.
Ställ gärna frågan: Varför är det så bra att männen är fler än kvinnorna när vi fattar beslut? Eller svara på den.
 

Ett tack till dagensskiva.com

Idag, 13 maj 2012,  stängde dagensskiva.com butiken. Efter tretton år och sextusentrehundrafyrtioåtta recensioner har det blivit dags att säga farväl till ett av de finaste projekt jag någonsin varit med om.
Jag var med i de första åren. Satt med när Patrik Hamberg presenterade idén för sina musikintresserade vänner på Kårhuset i Örebro. Ganska många hundra texter och många år senare klev jag av. Hade fått slut på ord. Tröttnat att bli utskälld för att jag delade ut för höga betyg. Ville återta mitt eget musiklyssnande.
Jag fortsatte läsa. Och har genom åren fått många fina tips på bra musik från de olika skribenterna, forumbesökarna och andra. Minns med glädje några festivaler, galor och konserter. Men, bäst av allt är att jag träffat några av de finaste människor jag känner via dagensskiva.com. Några av dem delar jag stad med igen. Andra inte. Tack vare musiken fick jag upplevelser jag aldrig kommer glömma. Och vänner för livet. Väl värt en tia till från Welander. Till redaktionen.
dagensskiva.com har gjort skillnad. I mitt liv och många andras. Tack.