min diktatur

diktaturlogo

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Så lyder den första artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Nästan alla länder i världen står bakom dessa, men ändå har det genom historien visat sig att nästan inget land följer dem. Kanske för att människan ännu inte hittat något bättre sätt att försöka samsas än genom demokrati.

Demokratin är dock inte alltid helt sjysst mot FN:s mänskliga rättigheter eftersom den gör att alla människor inte är lika mycket värda. Det är ju majoriteten som bestämmer vilket gör minoriteten mindre värd.

Om jag hade oinskränkt makt och fick bestämma allt skulle jag skapa ett annat samhälle. Sakta men säkert växer mitt partiprogram fram. När det är klart ska jag vinna ett val och ersätta demokratin med en vänlig, godhjärtad och holistisk diktatur. Ett mänskligt samhälle helt enkelt. Rent teoretiskt kan det vara tänkbart att en god diktatur som tror att människan vill gott är bättre att leva i en en negativ demokrati som tror att människan måste styras.

Min diktatur bygger på en naiv och ganska enkel princip: Alla människor är lika mycket värda hela tiden, överallt  och utan undantag.

Min diktatur må vara naiv. Kanske till och med svårtartat liberal eller absolut relativ. Ibland nästan totalitärt socialistisk. Men den är min. Vill du kritisera den? Gör det. Men ännu hellre; Skapa din egen. Detta är förstås inte ett allvarligt menat diktatursprojekt. Det är ett sätt att tänka. Jag kommer inte ta makten, jag lovar. Någonsin.

1. 3 dagars arbetsvecka åt alla
2. Public Service, på riktigt
3. Ljuset ska styra när vi vaknar
4. Neutrala äktenskap – gift dig med vem eller vad du vill
5. En friare marknad i ett fredat offentligt rum
6. Skolan i min diktatur – en skola för människan
7. Jag litar på medborgarna
8. Sjukvård för människor
9. Ohållbart ska märkas
10. Mod att utveckla
11. Personliga helgdagar
12. Föräldraförsäkring för barnen
13. Prata om det jag gillar
14. I min diktatur är gränsen öppen
15. Prata med någon: Terapi åt alla!
16. Jag äter inte mina vänner
17. Den hemliga polisen

Lämna ett svar