Min diktatur: Mod att utveckla

diktaturlogo
Varje samhälle har rätt att utvecklas. Gamla idéer visar sig hållbara eller ohållbara. Nya idéer ersätter och kompletterar. Så fungerar det redan idag. Men, för varje steg som beslutsfattare tar framåt tar de två steg tillbaka. Det gör att samhället tar en väldigt lång omväg till att bli smartare, mänskligare, effektivare och mer hållbart.

Därför krävs det mod. Mod att utveckla. I min diktatur kommer detta mod att premieras. All utveckling är bra. Även om den i sak misslyckas. Ty den ger viktig kunskap och erfarenhet. Därför kommer alla människor få hjälp att förverkliga sina idéer. Skyddsnäten för den som väljer att byta inriktning, testa något nytt eller bryta okänd mark på andra sätt ska aldrig behöva oroa sig för misslyckandet.

I min diktatur kommer den typ av bidrag som dagens regeringar bara ger till de som redan sitter på kapital och struktur finnas tillgängliga för alla. Riskkaptial, statsstöd…. kalla det vad du vill.

Modiga människor ska belönas. Av den fria marknaden. Men för att våga ta steget kommer jag införa olika typer av insatser för att vara beredd att stötta individen om det behövs. Insatser som är såväl ekonomiska som sociala och ekologiska.

Detaljerna kommer utarbetas av sakkunniga när det är dags. Det viktiga med den här punkten i mitt program är att sända ut signalen att drivkraften i min diktatur är viljan att göra något bra. Nu slänger vi den gamla lutherska rädslan för att göra fel i ett bottenlöst hål.

För evigt.