Tjänsteärende


Tillsammans med en kollega åkte jag till en stad i Mälardalen vid lunch för att representera Huddinge vid invigningen av ett stort företags nya huvudkontor. Allt var påkostat, generöst och festligt, men det var svårt att representera då det var flera hundra på invigningen. Hela stadens beslutsfattarskrå och andra viktiga personer var på plats.
Vi lämnade över vår gåva och skickade ett tankemässigt grattis till företaget i fråga, lyssnade på ett par tal och sen åkte vi över vägen till en MC-butik innan vi tog oss hem igen.