Genombrott

Händelserik förmiddag. Först genombrott hos diabeteskuratorn. Sen genombrott hos psykologen. Det är ganska bra mig för mig att se på mitt liv och vilka mina drivkrafter är. Jag börjar sakta men säkert komma fram till någon slags förändring. Väntar dock fortfarande. Stannar upp. Försöker vara här, nu.