En fråga och ett konstaterande

Frågan: Undrar hur många av alla som poserat i tidningar över hela landet efter att ha fått glas i sin kyckling som lagt dit glaset själva för att just få posera i tidningen?
Konstaterandet: Det känns sorgligt att Jarl Alfredius inte längre finns bland oss.