Beslutsfattare?

Facket medverkar till att sänka lönerna och höjer samtidigt avgiften till A-kassan. Det är Sverige 2009 och allt fler beslutsfattare ränner huvudlöst runt och fattar antibeslut. Det börjar bli smärtsamt uppenbart att vi har en hel armé av beslutsfattare som bara fungerar när det är medvind, soligt och varmt i en lång nedförsbacke.
När det börjar ta emot tappar de huvudet.