Blåsbubblor


Hon kallar det blåsbubblor. Visst har hon rätt. Under ett par minuter får vi umgås genom lek och fotografering. En fin stund jag planterat i minnesbanken. Det är fint att se hur Ella växer och nu kan blåsa utan att tappa tålamodet. Hennes koncentration för att få fram bra bubblor är fascinerande.