Beslutet är fattat: nu är vi brottslingar

Riksdagen har fattat beslutet. 143 ledamöter tycker det är en bra idé med medborgarkontroll. Det innebär att du och jag är potentiella brottslingar med skyldigheter från och med snart. Istället för medborgare med rättigheter. Ingen av de här 143 ledamöterna kommer någonsin få min röst i framtida val. Jag har helt enkelt inget förtroende för dem längre. Det kommer inte gå att upprätta. Ni sålde ut mig, mina barn, mina föräldrar och mina syskon idag.
Jag är inte långsint i vanliga fall, men det här är oförlåtligt.