Vad är meningen med livet?

På lunchen går jag åt andra hållet mot vad jag brukar. Stora tankar i huvudet. Går till S:t Görans kyrka eftersom jag aldrig varit där. På kyrkans vägg hittar jag något.
goran.jpg
Och i det existentiella mischmasch av tankar som far igenom mig just nu känns det på något sätt självklart att Welanders väg ligger i kvartetet Korset. Den djupare innebörden av detta är dock oklar.