Ett fall för paranoian

Till sist gav den goda sidan i mig upp. Den onda sidan vann och nu har vi installerat ett larm i vårt hem. Efter att ha läst att vårt område är ett av de mest inbrottsdrabbade tog paranoian över.