Ledmotivet till planetens undergång

Eftersom jag tror att det är kört nu funderar jag på vilken av följande sånger som borde bli människans och planetens gemensamma ledmotiv.
Bidrag ett: Turbonegro ”Fuck The World”.
Sjung med i refrängen:

Hey now, hang on
while I fuck the world
gimme just a minute
while I fuck the world

Bidrag nummer två: R.E.M. ”It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)”.