Världens mest jämställda land

eq.jpg
Samtidigt som World Economic Forum konstaterar att Sverige är världens mest jämställda land visar det sig att regeringen betalar den nya kvinnliga jämställdhetsombudsmannen Anne-Marie Bergström 20 procent mindre än hennes manliga företrädare Claes Borgström. Dessutom kommer det fram att regeringens satsning på så kallade instegsjobb för invandrare resulterat i föga imponerande 244 jobb. 193 av dessa har gått till män. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har dessutom passat på att avlägsna den starka Marianne Laxén som tidigare var chef för jämställdhetsenheten på Justitiedepartementet och på så vis den sparkat den högste opolitiske tjänstemannen inom detta politikområde.
I världens mest jämställda land är jämställdheten så liberal att den inte får märkas.