Det kallas etnocentrism

Läser en artikel om att Stockholm fortfarande inte klarar av att fatta beslut om att skolbarn ska kunna vara lediga andra helgdagar än de tradiotionellt svenska och kristna. Trots att det är år 2007 klarar vi inte av att inse att vi idag har fått en hel radda nya helgdagar i vårt land. Men, att ingen av dem är allmän och att våra gamla inte kan vara det heller. Så länge landet Sverige med sina rädda politiker inte vågar lämna över beslutet till individen att själv bestämma vilka helgdagar som känns viktiga kommer jag kalla symptomet etnocentrism.
Enkelt översatt, rasism. En del av Sverige.
I Huddinge fattade den förra majoriteten beslut om att vissa muslimska helgdagar skulle gälla i kommunens skolor. Den nuvarande majoriteten har rivit upp det beslutet. Kanske inte så konstigt, med tanke på att partierna i den majoriteten samarbetar med Sverigedemokraterna i andra kommuner.
Skärp er! Sverige tillhör inte längre bara Emil och Madicken.