Ett öppet fönster

Det händer på ett ögonblick.
En människa ligger på marken livlös.
En kropp är illa skadad.
Någon ringer.
Någon annan känner efter puls.
Den finns.
Ambulansen kommer.
De jobbar intensivt för att rädda ett liv.
Gör hjärtkompressioner.
Stabiliserar.
En sargad människas kropp.
Jagade blickar.
Poliser kommer till platsen.
Det är som att tiden stannat.
Människor möts i ett mellanrum.
Hjärtkompressionerna fortsätter.
En människa rullas in i en ambulans.
Ambulansen styr mot sjukhuset.
Polisen stannar kvar.
Vilka spår blir kvar?
Fönstret på femte våningen står vidöppet.