En fråga som handlar om att man fattar beslut

Idag har jag följt en lokal nyhet lite extra. Eftersom jag varit en del av den.

Tillsammans med Sofia Hadders fick jag vid årsskiftet ett fint uppdrag. Att kartlägga och analysera maktstrukturer i Örebro län. Att titta hur kvinnor och män delar på beslutsfattande positioner. Eller inte delar, beroende på hur vi väljer att tolka siffrorna.
Vi har tittat på ledamöter i styrelser, fulllmäktige, nämnder och andra beslutsfattande grupper. Vi har granskat ordförandeposter och exekutiva chefspositioner. I privat näringsliv, offentlig och ideell sektor.
Idag presenterade jag rapporten i samband med ett seminarium arrangerat av Länsstyrelsen i Örebro län. Intresset var stort bland de lokala nyhetsredaktionerna och jag hoppas att det vi berättade under eftermiddagen och rapporten kommer delas och spridas av flera.
Vi delar inte jämnt på makten. Trots att Örebro läns befolkning till 50,3 procent består av kvinnor och flickor så är det fortfarande vi män och pojkar som är flest i beslutsfattandet. På alla tre nivåer vi undersökt. I stort sett i alla samhällssektorer vi tittat på.
Det. Är. Inte. Okej.
Det måste vi prata om. Försöka förstå. För att kunna se till att det slutar vara så. Det handlar om öppenhet, transparens och en vilja att faktiskt lyssna lika mycket på både män och kvinnor. Forskning visar att det höjer kvalitet och leder till mer hållbara beslut. Det finns inget negativt med en jämn fördelning. Punkt. Så varför är det vi som redovisar sådana här siffror som på något sätt försvarar att det behövs en jämn fördelning?
Det har jag fått nog av. Det börjar bli dags för de som vill försvara ett samhällsbygge som bygger på att vi män dominerar beslutsfattandet att förklara varför det skulle skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling.
Jag kommer börja ställa de frågorna nu. Istället. Så kan ett uppdrag sluta. Med inspiration och kunskap. Tack för det Länsstyrelsen i Örebro län och Kerstin Lillje.
Ta del av följande om du har lust:
1. Man fattar beslut – Sofia Hadders och Fredrik Welander (rapporten)
Man fattar beslut – presentation från seminarium 15 maj
2. Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken – Gunnel Forsberg och Gerd Lindgren
3. Kön, makt och statistik, SOU 2007:108
Jämställdhet handlar väldigt mycket om kunskap. Skaffa mer. Ställ krav på din omgivning att skaffa kunskap. Det behövs mer resurser till forskning om jämställdhet. Kunskap är viktigare än allmänt tyckande om kvinnor och män. Om vi vill lära oss något och gå framåt.
Ställ gärna frågan: Varför är det så bra att männen är fler än kvinnorna när vi fattar beslut? Eller svara på den.