Vad är det som blir bättre när män värderas högre än kvinnor?

De två senaste veckorna har det blivit ganska uppenbart att kvinnor och män värderas annorlunda. Sofia Hadders och jag har undersökt beslutsfattande och maktstrukturer i Örebro län och där visat att kvinnorna i stort sett alltid är färre än männen på beslutsfattande positioner. Vad det ger för resultat har LO tydligt visat i sin undesökning om arbetsmarknaden där det visar sig att kvinnor tjänar mindre än män, oftare är arbetslösa och utför en större del av arbetet hemma än män.
Jag påminner på att det är 2012.
Därför vill jag vända på frågeställningen. Vända på försvarstalet. Nu är det dags för dig som tycker att det här sättet att bygga samhälle är bra att stå upp för det. Jag vill att du förklarar vad det är som gör att det blir bättre när män tjänar mer pengar, får flest och bäst jobb, lägre försäkringspremier, bättre villkor för det mesta och allt detta med sämre betyg och lägre kunskap. Snälla få mig att förstå vad det är som är så bra med detta eftersom jag behöver hjälp med att förklara det för mina döttrar, min mamma, några fina vänner och hon som jag lever tillsammans med.
Jag behöver i och för sig förstå det själv också. För efter att ha hävdat motsatsen, dvs att ett samhälle där kvinnor och män värderas lika högt skulle vara bättre, under många år har jag mest sett att det går åt andra hållet. Att skillnaderna ökar. Jag har sett de som tar plats i det offentliga samtalet och hävdar samma sak, dvs att jämställdhet är viktigt, förlöjligas, hånas och hatas. Sett hur de försvarar sin ståndpunkt. Trots att de förminskas.
Så jag vill vända på frågan. Jag känner många av er. Ni fattar politiska beslut. Ni rekryterar. Ni sitter på besluten. Snälla svara på min enkla fråga eller sprid den vidare:
Vad är det som blir bättre när män värderas högre än kvinnor?
Det måste ju vara bättre, eftersom politiker oavsett parti, fortsätter bygga samhället på den grunden. Eftersom företrädare för fack och arbetsgivare bygger på samma grund. Eftersom företagsledare, aktieägare, rektorer, lärare och andra också gör det. Jag vill därför inte ha ett copy/paste-svar från något program eller policy. Jag vill ha personliga, ärliga och genomtänkta svar. Som kommer från magen, hjärtat och hjärnan. Hos dig som är med och bygger samhället.