Tredje året på teologen är avslutat

Djup utandning. Idag registrerades vårterminens sista poäng i Ladok och jag har nu officiellt avslutat det tredje året på teologprogrammet. I höst ska jag skriva kandidatuppsats och börja magisterkurser. Och gå med som ledare i en konfirmandgrupp. Och göra några andra saker. I augusti gör jag tre veckors församlingspraktik. Men nu blir det sovmorgon någon vecka framöver. Stor lättnad, stor tacksamhet och lika stor förundran. Jag har nu kommit lite mer än halvvägs. Förunderligt.