Framtiden blir personlig, säger Ida Hult

 

Idag hörde jag Ida Hult, grundare av Trendethnography, prata. Hon höll ett föredrag på Promotionbåten. Jag fick också förmånen att samtala en hel del med Ida under den här resan. En klok och inspirerande människa. Det hon berättar känner jag igen fullt ut. Jag delar hennes syn på människor, sättet vi kommunicerar och utvecklar saker tillsammans.
Framtiden blir personlig, säger Ida.
Amen, säger jag. Och hoppas att allt fler får chansen att höra Ida tala. Hon är en ganska flitigt anlitat talare och kanske den klokaste av alla. Många av de mest anlitade talarna är inspirerande och bra.
Men inte många är så här kloka.