Saker vi behöver samtala om

Det fanns en tid när människor frågade sig hur det var möjligt för nazisterna att ta över makten på demokratisk väg i Tyskland på 1930-talet. I vår tid ställs den frågan allt mer sällan, eller nästan aldrig. Men till skillnad från det som har hänt, så är det som inte har hänt än i viss mån möjligt för oss att påverka. Därför tror jag att vi behöver prata om:

Oss, istället för mig.
Ansikte mot ansikte, istället för i kommentarsfält.
Saker vi tror på, istället för saker vi inte tror på.
Nyfiket, istället för ängsligt.

Det är så uppenbart att vi inte klarar av att leva i det fragmentariska, egoistiska samhälle vi byggt. Därför måste vi bygga något annat. Vägen framåt, lär inte den här gången heller, gå via livsfientliga diktatorer med villiga medlöpare.