Förbön: Trettonde söndagen efter trefaldighet

Jag fick skriva och läsa förbön i Sankt Nikolai kyrka 3 september:

Barmhärtige Gud,
vi ber för din kyrka.
Ge oss liv och kraft av Ordet och sakramenten.
Gör ditt ord levande bland oss.

Vi ber särskilt för våra konfirmander, deras ledare och den tid som väntar dem. Välsigna deras gemensamma vandring. Vi ber också för alla barn och unga som börjat nya terminer. Hjälp dem och oss att vara medskapare, medvandrare och medmänniskor. Hjälp oss att lära av varandra.

Herre hör vår bön…och låt vårt rop komma inför dig.

I tacksamhet ber vi för de människor som fyllt vår kyrka och vår stad med musik de senaste dagarna under Live at Heart. Vi tackar för alla som med kreativitet och känsla bidrar till vår gemensamma kultur. Låt våra sammanhang få präglas av trygghet och öppenhet. Gör kyrkan till ett rum där alla får plats och där vi med likheter och olikheter kan mötas i bön, engagemang och gemenskap. Vi ber för alla församlingar i den världsvida kristna kyrkan.

Herre hör vår bön…och låt vårt rop komma inför dig.

Gud, var med alla som är sjuka, ensamma och rädda.
Var nära alla som sörjer och saknar.
Omslut dem med din kärlek.

Vi ber särskilt för våra medmänniskor på flykt.
På flykt från krig, från förtryck, från svält. I Ukraina och andra sargade länder. På haven och stigarna. För livet och framtiden.

Välsigna människor i alla länder och ge vishet till alla som fått förtroende att leda och fatta beslut, här i vårt samhälle, i vårt land och i världen. Ge våra ledare – och oss alla – mod och kraft att be och arbeta för fred och rättvisa.

Herre hör vår bön…och låt vårt rop komma inför dig.

Ge oss det vi behöver för att leva och stärk vår vilja att dela med oss (till den som har det svårt). Var med människor som förföljs eller plågas på grund av sin tro eller övertygelse. Vi ber om respekt för allt och alla som lever. Välsigna oss med klokhet. Vi ber särskilt för de människor som har sin försörjning från jordbruk, som prövas den här sommaren. Vi ber för dem som drabbas av stigande vattendrag. Hjälp oss att förvalta vår planets resurser, så att de barn som nyss har kommit till världen kan få sina behov uppfyllda idag och i framtiden.

Herre hör vår bön…och låt vårt rop komma inför dig.

[Här ber vi för de som döpts, gift sig eller avlidit i församlingen den senaste veckan]

Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra, mod att förändra det vi kan och förstånd nog att inse skillnaden.

Omslut hela livet med din nåd och låt oss till sist få vara i din frid.

Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.