11 september är en stor dag och JA är ett litet ord

11 september. Det är onekligen en dag för skiften och drama. Tyvärr svåra sådana på den större skalan. Men från och med nu, för mig, så är det också dagen när jag fick det största förtroendet jag fått utanför det rena privatlivet. Efter en lång prövande, sökande och avgörande rekryteringsprocess fick jag ett JA av biskop Johan och är nu antagen som prästkandidat i Strängnäs stift.

Jag har nu åtta år på mig att bli klar med mina studier och genomgå de återstående prövningarna.

Jag följde samvetet. Valde tron istället för tvivlet. Lyssnade på rösten som sade: Var inte rädd. Valde att stanna kvar i den uppenbarade värmen och ljuset.  Jag upptäckte att det bar. Att den här vägen bär. Att det fanns plats för mig. Att jag är välkommen.

Stort är trons mysterium. Och allt är som det ska bli.

11 september 2023 gick jag upp till Domkyrkan i Strängnäs med en fråga till en biskop. Jag kom ned med ett svar. Ja.