Stort är mysteriet

Tre dagar in i praktiken. De erfarna hjälper mig. Medvandrar. Får mig att släppa taget om gamla rädslor. Jag har fått hjälp att hålla min första mässa. Det händer något omvälvande. Inget kan längre bli som förr. Stort är mysteriet. Stor är tacksamheten.