Saker som är som religion

Det sägs att jag lever i världens mest sekulariserade land. Jag är inte så säker på det. Kanske är det mest så att vi bytt traditionell religion mot nya uttryck. Som konsumism, nånannanism, rasism och kapitalism.

Jag tycker att de här ismerna har många gemensamma drag med religionerna. Men ber om att få återkomma när jag kommit längre i mina teologistudier.