Sjuttiotre


Jag har inte vägt så här lite sedan jag var tonåring. Ändå ser jag en fet, slapp och sorglig loser när jag tittar på mig själv i spegeln. Skillnaden? Jo, det hänger lite skabbig (eller ganska mycket) lös hud på den där feta, slappa och sorgliga losern nu. Så något har hänt.
Alla dessa blickar inåt. De hjälper mig inte riktigt att hitta någon respekt för mig själv.