Min diktatur: Jag äter inte mina vänner

diktaturlogo
I min diktatur är alla levande varelser lika mycket värda. Överallt och hela tiden. Utan undantag. Därför äter jag inte mina vänner. Därför håller jag inte mina vänner inlåsta i burar och äter deras ägg eller dricker deras kroppsvätskor. I min diktatur är det inte okej att föda upp vänner för att stycka dem och äta deras kroppsdelar. Det är heller inte okej att fånga vänner för att visa upp dem i parker mot betalning. Och jag kommer inte att använda mina vänners hud som kläder eller skor.
Kort sagt, min diktatur kommer att vara totalitärvegan. Jag äter inte mina vänner.

I min diktatur får alla vara sig själva. Levande varelser, inte produkter.