En dag i oktober

Dagen börjar med lite stress och panik. Fortsätter med krävande och inspirerande workshop om platsvarumärken i allmänhet och staden jag lever i synnerhet. En heldagsövning i storgrupp. Sen meddelande om död hamster, begravning och en avslutning med åttaåringens finger klämd i en bildörr. Stress och panik som avslutning.

Snart dags att betala räkningarna.