Du och jag är företagsklimatet


Idag har Svenskt näringsliv publicerat sin årliga ranking över näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Som vanligt får den stort utrymme i massmedia och diskussioner lokalt. Lite för stort för att vara en ganska ovetenskaplig attitydundersökning.
Men, den visar i all enkelhet något viktigt. Att ett bra företagsklimat bara kan byggas på öppenhet och en vilja att lyssna på varandras kunskap och erfarenhet. Utan detta kommer klimatet fortsätta bygga på fördomar, rädsla för konkurrens och annat trams. Kommunerna som lyckas bäst med detta är oftast de som verkligen lyssnar på sina eldsjälar, entreprenörer och alla andra människor som råkar leva i kommunen. De som misslyckas är de som slutat bry sig. Som inte orkar.
Kommunerna som lyckas bli bättre gör det för att människor som du och jag försöker bidra. För att vi berättar vad vi behöver. Tydligt och enkelt. Och att vi berättar att vi vill bli bemötta på samma sätt. För att vi är människor som vill utvecklas.
Jag har haft förmånen att arbeta i en sådan kommun med sådana här frågor i ett par år. Det var både lärorikt och inspirerande. En erfarenhet jag tar med mig nu när jag är företagare i en annan kommun som arbetar jättebra med de här frågorna, trots att det inte riktigt märks i dagens nyhetsflöde.
Vi kan recensera varandras arbete i all evighet utan att det påverkar utvecklingen nämnvärt. Jag tror det är bättre vi pratar med varandra. Tydligt, enkelt och intresserat. Lyssna. Lär. Dela kunskap och erfarenhet. Var tydlig. Lite som du och jag gör när vi går hem ifrån jobbet. Till ett ganska bra klimat. Det behöver inte vara svårare.
Det finns ungefär tiotusen registrerade företag i Örebro. Ett par hundra av dessa har lämnat svar i den här enkätundersökningen. Ganska många av dessa har inte haft några ärenden som krävt kommunala beslut. Det handlar i grund och botten om attityder hos just de som tillfrågats. Som jämförs med attityder som tagits fram på liknande sätt i resten av landets kommuner. Varken mer eller mindre. Resultatet är viktigt, men kunde vara tydligare och mer kvalitativt. Som det är nu är det lika mycket en katalysator för fördomar som inspiration.
Läs gärna öppna jämförelser om företagsklimat hos Sveriges kommuner och landsting för att bredda din kunskap.
Företagsklimatet bygger på att du och jag tar ett större personligt ansvar för det. Vi får det företagsklimat vi förtjänar helt enkelt. Du och jag är företagsklimatet.