Örebro och Huddinge i topp

Jag konstaterar med stolthet att jag känner och samarbetar/har samarbetat med några väldigt kloka människor. Som är anställda i två kommuner som satsar hårt på att göra det lätt för människor att kommunicera med kommunen med hjälp av webben.
Kommunerna heter Örebro och Huddinge. De är bäst respektive näst bäst i Sverige enligt en ranking från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Några av de människor som gör detta storartade jobb heter Björn, Kia, Maria, Eva, Lotta, Lena och Roger. Jag applåderar er och era kollegor.
Några av er träffar jag redan nästa vecka, när det är fokusgrupp för företagare som vill vara med och påverka innehållet på orebro.se.
– Det är glädjande att se att kommunernas arbete med att göra sin information tillgänglig för medborgarna har gett resultat. Det är viktigt både utifrån ett demokratiskt perspektiv men också ur ett effektivitetsperspektiv. Hittar medborgarna enkelt den information de söker sparar det tid både för den enskilde och för kommunen, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.
Jag menar att det varje kommuns förbaskade plikt att vara minst lika bra som Örebro och Huddinge. Inte minst nu när vi har passerat portalens tidevarv och arbetar allt mer med relationer.
Så heja alla ni som arbetar med det. Ni gör skillnad.