Forskning och berättande


Idag åkte jag drygt en timme. Genom östernärke, längs Hjälmaren och in i Sörmland. Strax utanför Katrineholm fotograferade jag på ett bruk. Ett uppdrag som handlar om att berätta om arbetsmiljö och forskning. Framför allt om människor.
Min uppdragsgivare är en forskare av världsklass. Som lever och verkar  i Örebro. Inspirerande och lärorikt. Ger insikter. Det känns väldigt bra att göra något åt någon som gör skillnad.