Företagsklimat och personlig kommunikation

Idag kom en ny mätning på företagsklimatet i Sveriges kommuner. Glädjande nog visar det sig att kommunen jag fram till alldeles nyss arbetade i (med just näringslivsfrågor) blivit bättre. Dessutom har kommunen jag just flyttat hem till också blivit det. Det är viktigt att de företag som finns i en kommun för den service och det bemötande de förtjänar. Eftersom det är i företagen det skapas pengar. Pengar som senare beskattas och gör att du och jag kan finansiera våra gemensamma tillgångar via skatt som förvaltas av stat, landsting och kommun.
Utan kvinnor och män som vågar prova sina idéer. Utan kvinnor och män som misslyckas och lyckas skapas inga jobb. Utan jobb inga löner. Utan löner ingen skatt och det blir inte mycket gemensam välfärd då. Men, utan kvinnor och män som arbetar i kommuner och handlägger ärenden på ett bra sätt blir det svårt för företagarna att skapa de där pengarna på ett hållbart sätt.
Allt hänger ihop. Och det bygger på relationer. Kontakter mellan människor. Känslor. Den kommun som är bra på personlig kommunikation kommer också ha ett regelverk och en service som skapar bra förutsättningar för de lokala företagarna, föreningarna, kvinnorna, männen och barnen.
Det är kanske den största anledningen till att jag vill arbeta med personlig kommunikation.