sex gånger för mycket

jag har passerat under den här saken sex gånger idag. den väcker oerhört många frågor om tillgång, efterfrågan, affärsmodeller, reklamplatsers värde, utformning och såna saker.
eller inte.