Gränsen går vid minus tjugo

Jag kan bara tolka den senaste veckans spårkrångel och de olika uttalanden som kommit från officiellt håll så här: Vi har nu fått en gräns för när det inte är någon idé att ens tro på tågen.
Den går vid minus tjugo. Då gäller bilen eller bussen.
Om inte annat kan väl det vara bra att veta. Att SL, SJ, Banverket och de andra slutar leverera vid minus tjugo.