"De andra vill inte leka med mig"

lekland
Dialog på ett lekland med anledning av att barnet ser lite moloket ut:
Pappan: Vad är det?
Barnet: De andra vill inte leka med mig.
Pappan: Men vi är ju inte härifrån.
Barnet är tyst.
Ibland går det inte att säga rätt saker.