Fordonsindustrins framtid i Sverige

Med all respekt för alla människor som riskerar att förlora sina jobb – det är inte Volvo och SAAB som är lösningen på den långsiktiga hållbarheten i svensk fordonsindustri. Att stå år 2008 med onödigt stora bilar på en marknad som efterfrågar något annat talar sitt tydliga språk. Det är som att sälja en tegelstensmobil, telefonkataloger eller något annat som inte efterfrågas.
Alltså ska svenska staten i mitt tycke under inga som helst omständigheter gå in i Volvo eller SAAB. Det vore ett enormt slöseri med skattepengar som endast kommer leda till en utdragen död för bolagen.
Istället borde GM och Ford snabbt som ögat ge någon eller några mer moderna tillverkare av bilar ett riktigt bra bud på att ta över något av varumärkena Volvo eller SAAB. Kanske norska Think vill ta över och reformera den svenska bilindustrin? Det skulle vara en hållbar lösning.
Inte en lösning som skulle trygga jobben för alla som arbetar med att skruva ihop bilar åt Volvo eller SAAB. Inte heller en lösning som håller alla underleverantörer om ryggen. Men en lösning som skulle se till att fordonsindustrin kan överleva. Först i liten skala. Sen i växande.
Därför säger jag till er som letar köpare till Volvo och SAAB. Lär er mer om vad företag som Tata Motors, REVA Electric Car Company, Miljøbil Grenland AS, Tesla Motors, Jinan-Flybo Motor, BYD Auto, FAW och Venturi står för.
Det finns fler.