250 miljoner inkompetenta kvinnor


Fick ett intressant kedjebrev i inkorgen idag. Kände att jag vill blogga om det.

Inom det närmaste året ska fyra tunga positioner inom EU tillsättas:
En permanent ordförande för Europeiska rådet, en representant för utrikes- och säkerhetspolitik, en talman för parlamentet och en ordförande för kommissionen. I dagsläget är ingen kvinna aktuell för någon av dessa poster.
Det är dags för förändring! Om uppropet får minst en miljon underskrifter så måste EU-kommissionen ta upp frågan, enligt principen för deltagandedemokrati i Lissabonföredraget. Tycker du att det är hög tid att få in fler kvinnor på de högsta
positionerna i EU, skriv under!

Om du tror på det här (vilket jag gör) och vill skriva under kan du göra det här. Om du varken tror på det  eller tycker det är viktigt, fundera över följande:

  • I EU-kommissionen är 67 procent av kommissionärerna män, 33 procent kvinnor.
  • I Europaparlamentet är 69 procent av ledamöterna män, 31 procent är kvinnor.
  • I Regionkommittén är 84 procent av ledamöterna män, 16 procent är kvinnor.
  • I den ekonomiska och sociala kommittén är 77 procent av ledamöterna män, 23 procent är kvinnor.
  • I medlemsländerna domineras de ledande politiska positionerna av män:
  • I unionens 27 medlemsländer finns en kvinnlig premiärminister, 26 är män.
  • I unionens 27 medlemsländer finns två kvinnliga presidenter, 18 är män.
  • I unionens 27 medlemsländers regeringar är 75 procent av ministrarna män, 25 procent är kvinnor.
  • Av unionens 27 medlemsländer har bara ett land, Finland, fler kvinnor än män i regeringen. Spanien har lika många av båda kön.
  • I unionens 27 medlemsländer har bara 15 procent av de kvinnliga ministrarna ansvar för finans eller ekonomi. 43 procent av de kvinnliga ministrarna ansvarar för kultur eller sociala frågor.