OS 2008: Faller i kvalet


Det finns en något missmodig stämning när det gäller de svenska idrottarnas insatser i OS. Helt utan grund skulle jag vilja påstå. För ännu en gång har dåligt pålästa, eller okunniga, journalister fått oss att tro att Sverige och svenska idrottare kan mer än vi faktiskt gör. Genom att underskatta motståndet de svenska idrottarna har. Genom att måla upp Sverige som en stormakt.
De glömde nämna att vi faktiskt bor i ett litet land med undermåliga träningsmöjligheter och väldigt små resurser. Att nästan alla andra länder har rimligare chanser att lyckas i OS.
Så enkel är ekvationen. De svenska idrottarna har inte underpresterat. Det har däremot sportjournalisterna. Skulle sportjournalistik vara en gren i OS hade de svenska inte ens kvalat in.
Annat än i turistklassen. Men, det är klart, det måste vara kul att ha varit med.