Min diktatur: Jag litar på medborgarna

diktaturlogo
Jag litar på mina medborgare. Till skillnad från de som styr i världens demokratier så gör jag det. Därför kommer jag inte kräva att de ska fylla i intyg för att få ut det de har rätt till. Jag kommer inte läsa deras e-post, avlyssna deras telefoner eller ens följa deras rörelser.

Oavsett vem eller varifrån eller varför.

Men, men, men….. kommer inte det leda till att alla kommer utnyttja välfärden? Eller bli terrorister?

Nej, det kommer det inte. I min diktatur är alla välkomna att flytta in eller ut efter eget huvud. Att leva sina liv. Den som inte kan hantera friheten får en ömsint uppläxning eftersom inte ens jag gillar brottslingar. Men steget från det till att jag i förebyggande syfte ska detaljkontrollera mina medborgares liv och låsa in dem i små fack är alldeles för långt.

Eftersom jag litar på människor. Jag tror att de allra flesta vill sina medmänniskor och sig själva väl.

Därför kommer min diktatur vara friare än vilken demokrati som helst.