Kära läsare

Till dig som läser den här korrespondensen. Den är inte alls ämnad för dig. På inga sätt är meningen med detta meddelande att agera omstörtande, planera terrordåd, planera för bomber mot politiker, riksdag, regering, polis, försvaret eller andra myndigheter. Inte heller är tanken att propagera för anarki, diktatur, fysiskt eller psykiskt våld. Inte i Allahs, Jehovas eller Guds namn. Det här meddelandet är inget annat än mitt sätt att kommunicera med en vän, ett företag eller en organisation.
Men i Sverige behöver jag ju kontrolleras så att mina medmänniskor inte utsätts för onödig fara eller risk. Därför vill jag underlätta denna kontroll. Sålunda har det här meddelandet kopierats till dig.

Om Sveriges Riksdag imorgon röstar för FRA-lagen kommer jag ställa in mitt e-postprogram så att kopior på alla mina utgående mail skickas till fra@fra.se samt de 349 ledamöterna i Sveriges riksdag. Jag vill ju underlätta deras arbete med att kontrollera mig. Texten här uppe kommer ligga i slutet av varje mail, så att de som får kopiorna ska förstå varför.
Ett sätt för mig att bidra till ett mer välfungerande samhälle.