Ella är asförbannad!

ella.jpg
Ella är så arg som bara en orättvist behandlad treåring med järnvilja kan vara. Hon fick inte ta med sig kludd (häftmassa) hem från dagis. Inte för fröken, inte för pappa. Nu skriker hon, snörvlar och hostar. Står med järngjutna fötter fast förankrad i marken. Asförbannad!