Terrorstämplade

Det finns ett land som stöttar en ockupationsmakt med pengar och vapen. Som systematiskt för bort oliktänkande utan lagligt stöd. Nu har ett annat land som ständigt är under hot från det första valt att ta bladet från munnen. Kan vara en av morgonens bästa nyheter i en knasig värld där många tror att de har klart för sig vem som är ond och vem som är god.
Iran har terrorstämplat USA.
Jag tycker på allvar att Iran via FN ska kräva att få inspektera USA:s lager av massförstörelsevapen också. För det är ju så att ALLT USA anklagat andra länder för sedan 11 september 2001 står de för själva.
Jag terrorstämplar också USA. Och Iran. Fundamentalister är alltid fundamentalister. Även när de är vita och rika.