Fundamendalister

Låt mig förtydliga hur jag ser på fundamentalister. De är i min värld allt oftast giriga män som använder en från början vacker tanke till att styra världen dit de vill. De besudlar religioner och ideologier för att uppnå egen vinning. Nästan alltid är det pengar det handlar om. För att skaffa sig ett problemfritt liv är de beredda att offra alla i sin omvärld. De har varit imperialister, kommunister, korsfarare, inkvisitörer, kristna, muslimer… och mycket annat. För att uppnå det de vill gömmer de sig idag bakom argument som att slå ned den store satan, sprida demokrati i världen eller försvara sig från de andra fundamentalisterna. Samtidigt som de sitter på piedestalen med sina tillgångar och får det allt bättre själva.
Världen är inte svårare än så att förstå.
Kalla mig gärna cyniker. Men denna definition gör det lättare för mig att fokusera på det jag tycker är viktigt. Kärlek och nyfikenhet. Raka motsatsen till det fundamentalisterna drivs av. Gör det mig bättre? Absolut inte, men det är mitt sätt att leva.