Statstjänstemannen är exklusiv

Statstjänstemannaförbundet, ST, gör en intressant iakttagelse i regeringens förslag till statsbudget. Nämligen att regeringen budgeterar för en ökad lönekostnad på 0.78 procent för de statligt anställda. Då andra sektorer har kommit fram till löneökningar i storleksordningen 3 procent räknar ST ut att det motsvarar att staten kommer säga upp cirka 5000 anställda. För ingen tror väl att vi statstjänstemän kommer nöja oss med en löneutveckling som ligger på en tredjedel av vad resten av samhället får. Sen lägger ST till ytterligare 10 000 statliga jobb redan är aviserade att rationaliseras bort. Det blir 15 000 färre statsanställda fram till 2010.
Snart blir det ännu mer exklusivt att vara statligt anställd.