Att förstöra ett ord

En av morgonens större nyheter var att LO:s olika förbundsstyrelsen till större delen består av män. Frågan är väl om det var en nyhet. Huvudanledningen till att kvinnor tjänar mindre pengar än män är ju att det bara är män som förhandlar och avtalar. Män från arbetsgivare. Män från arbetstagare. Samhället byggdes av män för män och alla andra är avvikande.
Men det finns en rörelse, bland flera, som försöker bredda denna bas av skapande. Den har några år på nacken och kallas ibland för feminism. LO säger sig vara en feministisk rörelse. Så kan man också förstöra ett ord.