Årstider

På St Paul Mellersta Kyrkogård finns en minneslund. Här är Thure Thörns konstverk Årstiderna central. En vacker spegling av människans liv. Eller hur det kan se ut för några. Tvåsamheten är en viktig del i verket. Och åldrandet. Hur kan vi hitta någon att bli gammal med? Någon att lita på? Någon att längta hem till?

Det är något som verkar vara svårt. Passion, lust, fart, energi, omväxling, power och sånt var kanske viktigare tidigare i livet. I en samtid där ingen någonsin verkar växa upp och rota sig så känns det lite avigt att vara jag. Att liksom stå utanför den där kampen och tävlingen som hela tiden pågår.

Jag vill vara tillsammans. I tillit. Bli gammal i lugn.