Dystopia


I P3 Dystopia slår Pär Holmgren fast det självklara. Det måste bli olagligt för oss att förstöra planeten för de som ska leva efter oss. Det här avsnittet fångar det mesta om nuläget för klimatet.