Det kan vara svårt att tänka klart i allt det här bruset


”När gruppen ställs mot individen
Kanske lite mer för att inte mista sin kontroll
När ska man välja att fly och när man ska ta striden
Jag kan inte se klart på min egen roll
Det är lätt att tappa fokus på för nära håll
Jag vill inte leva mitt liv som en hund och passa in
Jag vill bara känna tanken, jag tänker att den är min
Jag vill inte leva mitt liv som en slav på knä
Jag vill bara känna mig fri att vara som jag är”
Där startar jag den här dagen. Eller startar om den.