Smile


Slutet på Moderna tider. Fint. Ibland när jag läser om Charlie Chaplin så undrar jag om han var från framtiden. Eller om mänsklighetens kollektiva dumhet bara upprepar sig.